Uttak av lag til seriekamper

Følgende kriterier ligger til grunn for uttak av lag til seriekamper:

Hovedprinsippet er at alle spillere (som er på treninger vel og merke) skal få 1 kamp pr. uke. Denne kampen skal helst være på riktig differensiert nivå.
Vi ønsker å være gode på differensiering, og vi setter sammen lag for å prøve å oppnå jevne kamper i forhold til antatt styrke på våre motstanderlag.

Det er ikke ønskelig at spillere skal ha mer enn 1,5 kamp pr. uke, da dette vil gå ut over antall treninger, og treningene er selvfølgelig det viktigste for utvikling av ferdigheter.
 
Vi ønsker å ha en hospiteringsordning der ivrige spillerne får et ekstra kamptilbud i årsklassen over, for å teste seg mot fysisk sterkere motstand. Vi mener vi har såpass mange spillere som er modne for å spille i årsklassen over, at vi har valgt å melde på to lag i 2004-klassen, i tillegg til våre fire lag i 2005-klassen.

Det at vi totalt har seks lag og ca. 50 spillere, medfører at noen spillere blir satt opp på en ekstra kamp pr. uke.


Her er kriterier for utvelgelse til ekstra kamp:

- Treningsoppmøte

- Innsats på treninger

- Holdninger

- Hospitering

- Jevnbyrdighetsprinsippet. Vi ønsker differensierte og jevne kamper mot lag og spillere som er jevnbyrdige med oss. Dette gjelder på alle nivåer.

- Logistikk. Vi har ukentlig veldig mange treninger og kamper som krever at trenerressurser stiller opp på flere økter i uka enn de egentlig har tid til. En trener som blir satt opp på flere kamper en uke, får ofte ta med sin sønn hvis dette er mest praktisk. Dette for å få ressurs- og logistikkabalen til å gå opp.

- Forfall til kamper noen uker (f.eks. grunnet sykdom eller reise), kan noen ganger medføre to kamper en annen uke som kompensasjon.

- Noen spillere blir tatt ut som «hjelpespillere» på et lavere differensiert nivå enn de normalt spiller på. Disse spillerne får en spesialoppgave som ofte består i å være ballfordeler slik at de øvrige spillerne på laget hever seg og får en bedre fotballopplevelse, for eksempel gjennom flere ballberøringer og involveringer enn de ellers ville ha hatt. Nevnte spillere får ofte restriksjoner, for eksempel mot å score mål selv.

- Laguttakene er ikke tilfeldig, men grundig vurdert fra uke til uke, basert på tilbakemeldinger og registreringer av kriteriene over.