Betaling til lagkassa for 2018

Sparegris(22.11. Oppdatert 16.1.) Nå er det tid for innbetaling til lagkassa. Den er ment å være en buffer for støtteapparatet til bruk ved betaling av cuper og annet som kommer opp for våre lag og spillere.

 

Noen ganger har vi ikke egenandel ved cupdeltakelse, andre ganger tar vi en liten egenandel. Dette reguleres med lagkassa gjennom året. For neste år legger vi opp til 400 kroner pr. spiller, det samme beløpet vi har hatt de foregående år.

Beløpet innbetales til konto 1210.06.16201.
Merk betalingen med spillernavn og Lagkasse 2018.

Betalingsfrist er 15. desember.