Treningstoppen - November 2016

pokal(30.11) Etter sesongoppstart i uke 45, har vi gjennomført 11 treningsøkter. Gjennomsnittlig treningsfremmøte har vært på 73%. Fire av våre spillere har deltatt på samtlige treninger i november måned. Hvem dette er, kan du lese mer om i denne saken.


November2

Magnus S, Sander, Julian og Eirik har alle fått en veldig god start på årets sesong, og topper treningsstatistikken i november med 100% fremmøte og meget god innsats.

Vi spurte gutta om hvilke øvelser de synes har vært mest morsomme de siste ukene, og de var ganske samstemte.
Eirik: Ja/nei-oppvarming og Keizer
Julian: Keizer-spill og Possession
Sander: Nierfotball og Possession
Magnus S: Nierfotball, Possession og Keizer

Når vi spurte videre hva de gleder seg mest til denne sesongen, var de 100% samstemte i at det er treningsleieren i Danmark og å spille kamper. Sander fortalte at han har vært i Danmark før i forbindelse med Skaw Cup. Magnus S har vært i Legoland og Eirik fortalte at han hadde vært både i København og mange andre steder i Danmark. For Julian sin del, blir årets treningsleir første besøk i landet med røde pølser og kartofler.